Edats 8 anys

Ensenyança Elemental

El cicle d’Ensenyança Elemental consta de quatre anys i s’organitza així:

Llenguatge musical:                        2 hores setmanals

Conjunt instrumental:                 1 hora setmanal

Conjunt vocal:                              1 hora semanal

Classe individual d’instrument:           30, 45 o 60 min setmanals

Les especialitats instrumentals són: flauta travessera, clarinet, trompeta, trompa, saxofon, trombó, bombardí, tuba i percussió. Com a segon instrument: piano o veu.

Els objectius de l’Ensenyança Elemental són:

– Prendre consciència de la importància del treball individual i adquirir les tècniques d’estudi que permetin l’autonomia en el treball.
– Gaudir de la música i expressar-se amb sensibilitat musical en interpretar peces de diferents èpoques i estils.
– Interpretar música en grup habituant-se a escoltar altres veus o instruments i a adaptar-se equilibradament al conjunt.
– Interpretar música en públic amb seguretat.
– Apreciar la música com a llenguatge artístic.
– Preparar-se per a la prova d’accés al Conservatori.
– Preparar-se per a la prova de nivell de l’Ensenyança Elemental.

Quotes

Matrícula Mensualitat
8 anys Mínim 4,5 hores en dues o tres jornades setmanals 45€ 45€

 

 EMPADRONATS SANT JOSEP Matrícula Mensualitat
8 anys Mínim 4,5 hores en dues o tres jornades setmanals 40€ 40€

 

Més informació i inscripcions

Anar a Matrícules i Inscripcions