Instruments

Instruments a Can Blau

Can Blau ofereix classes del següents instruments: flauta travessera, clarinet, trompeta, trompa, saxofon, trombó, bombardí, tuba, percussió

I, com a segon instrument, piano o veu.

Les classes d’instruments són impartides per professors especialistes en el seu instrument.

L’Escola de Música Can Blau posseeix un servei destinat a la cessió d’instruments per a aquells alumnes que comencen l’aprenentatge i desitgen utilitzar-lo fins que compren el propi, o per a aquells que, per causes de força major, necessiten la substitució temporal de l’instrument propi. L’escola recomana la compra d’un de propi després del segon any.