Professors i directiva

Els professors i les seves especialitats

Anikó Pusztai

Bàrbara Revert

Rosa María Vallejo

Rafael Barbera

Marc Riera

Montserrat Ribot

Mayte Ferrer

Paula Bonet

Roland Cardona

Stefano Serra de Muntes

Toni Pons

Pep Guinot

Alfredo Domingo

 

Flauta travessera, llenguatge musical

Trompa

Cant, cant coral

Saxofon

Flauta travessera, llenguatge musical

Direcció Cors, iniciació musical

Sensibilització, piano

Piano, iniciació musical

Clarinet, llenguatge musical

Percussió

Trompeta, llenguatge musical i director de la Banda Municipal

Trombó

Oboè

 

Equip directiu:

Òscar Palerm

Roland Cardona

Eduardo Solera

Director, Piano, llenguatge musical, harmonia

Cap d’estudis, clarinete

Administració