Professors i directiva

Els professors i les seves especialitats

Anikó Pusztai

Damià Boluda

Irantxu Bartolome

Joan Prieto

Lorena Ripoll

Lucía Herranz Roig

Mayte Ferrer

Mónica Boned

Roland Cardona

Stefano Serra de Muntes

Toni Pons

Pep Guinot

Flauta travessera, llenguatge musical, conjunt instrumental

Trompa

Cant, cant coral

Saxofon

Llenguatge musical

Cant, cant coral

Sensibilització

Sensibilització

Clarinet, llenguatge musical

Percussió

Trompeta, llenguatge musical i director de la Banda Municipal

Trombó

Equip directiu:

Òscar Palerm

Roland Cardona

Eduardo Solera

Director, Piano, llenguatge musical, harmonia

Cap d’estudis, clarinete,

Administració