Informació

Escola de Música Can Blau

La principal activitat de la FUNDACIÓ CAN BLAU és l’ESCOLA DE MÚSICA CAN BLAU. L’ensenyament musical que s’hi imparteix s’adreça a tothom a partir de 4 anys d’edat.

Com que l’educació musical és un bé cultural al qual tots hem de poder accedir, l’escola pretén ser un centre de trobada per a aficionats, estudiants i professionals qualsevol que sigui el seu gust musical: diferents estils i èpoques, des de la música tradicional d’Eivissa fins a la música contemporània. És objectiu prioritari de l’escola formar i motivar els alumnes per fer música junts, oferint-los mitjans i un espai que els ho permeti.

L’escola pretén desvetllar l’interès de les persones per la música, facilitant-los gaudir-ne i accedir als valors humanístics i interculturals que comporta. Així mateix l’escola organitza intercanvis i promou col·laboracions amb artistes, associacions i altres entitats.