Matrículació i admissió 2023/24

INSTRUCCIONS PER A RENOVACIONS D’ALUMNES AMB PLAZA.

Dates de renovacions de l’1 al 17 de juny.

Enllaç renovació matrícula alumnes amb plaza (enlllaç formulari autoliquidació)

Una vegada realitzat el pagament,  han de lliurar el justificant en la secretària de l’escola per a validar la renovació.

Si hi ha germans amb cost zero en la matricula enviar-ho igualment.

NOTA: En el cas de no realitzar el tramiti de renovació dins del termini i en la forma escaient, no es podrà garantir la plaça.


INSTRUCCIONS PER A NOUS ALUMNES

Dates de preinscripcions del 12 al 25 de juny.

Preinscripcions per nous alumnes (enllaç formulari)

 

El 30 de juny publicarem la llista d’alumnes admesos i llista d’espera.

En el cas que l’alumne/alumna estigui admès, cal formalitzar el pagament de la matricula entre el 3 de juliol a l’11 de juliol i lliurar la documentació necessària presencialment per a la nova inscripció en secretaria de l’escola Can Blau.

Pagament de matricula (enllaç autoliquidació  matricula)

 

NOTA: En el cas de no presentar la documentació requerida dins del termini i en la forma escaient, no es podrà garantir la plaça.

1r Justificant del pagament de matricula

2n Acreditació família nombrosa, si escau

3r Certificat d’empadronament, si resideix en el municipi de Sant Josep. (enllaç descàrrega)

4t D.N.I alumne,  si no ho té còpia del DNI del pare/mare o tutor

 5è Formulari-mandat-simple domiciliació bancaria (enllaç descàrrega) 
6é Formulari autorització alumnes publicació d’imatge (enllaç descàrrega)

 


* Davant qualsevol dubte poden contactar al correu electrònic canblau@santjosep.org o al telèfon 871904288, en horari de matins.