Matrículació i admissió 2020/21

Pas 1. Nota llegir bases del formulari per a noves inscripcions.

Formulari Inscripció / Renovació de alumnes. TELEMÀTIC

Pas 2. Només per a renovacions i alumnes nous admesos en el llistat publicat data 29 de juny

Per accedir a l’enllaç d’autoliquidació de l’ajuntament. TELEMÀTIC

 

Pas 3. Lliurar a l’escola a l’inici del curs, formulari domiciliació bancària, certificat d’empadronament i carnet família nombrosa si escau.

Formulari domiciliació bancària

 

Horari definitiu_ 20-21