Matrículació i admissió 2022/23

INSTRUCCIONS PER A RENOVACIONS D’ALUMNES AMB PLAZA.

Dates de renovacions de l’1 al 17 de juny.

Enllaç renovació matrícula alumnes amb plaza (enlllaç formulari autoliquidació)

Una vegada realitzat el pagament, enviar còpia del justificant al correu electrònic canblau@santjosep.org

Si hi ha germans amb cost zero en la matricula enviar-ho igualment.

NOTA: En el cas de no realitzar el tramiti de renovació dins del termini i en la forma escaient, no es podrà garantir la plaça.


INSTRUCCIONS PER A NOUS ALUMNES

Dates de preinscripcions del 13 al 26 de juny.

Preinscripcions per nous alumnes (enllaç formulari)

El 30 de juny publicarem la llista d’alumnes admesos i llista d’espera.

En el cas que l’alumne/alumna estigui admès, cal formalitzar el pagament de la matricula entre l’1 de juliol al 9 de juliol.

Pagament de matricula (enllaç autoliquidació  matricula)

Una vegada formalitzat el pagament de la matricula poden enviar per correu electrònic: canblau@santjosep.org la següent documentació per a la verificació de dades:

1r Justificant del pagament de matricula

2n Acreditació família nombrosa, si escau

Certificat d’empadronament, si resideix en el municipi de Sant Josep. (enllaç descàrrega)

 

4t D.N.I alumne si ho té.

5º Formulari-mandat-simple domiciliació bancària (enllaç descàrrega)

* Davant qualsevol dubte poden contactar al correu electrònic canblau@santjosep.org o al telèfon 871904288, en horari de tardes

 

ENLLAÇ:  horari provisional CURS 22-23