Alumnes Externs Conjunts Vocals, Cors i Banda

 

Els alumnes que, havent finalitzat els seus estudis de música en Can Blau, desitgin seguir tocant en la Banda, poden fer-ho inscrivint-se.

Igualment, el Conjunt Vocal d’Adults i Conjunt Vocal de Nens està obert per els qui no són estudiants de música en Can Blau.

Després d’haver participat en el Conjunt Vocal, els adults poden entrar en el cor de Can Blau o en el Canblaugospel i els nens en el cor juvenil