Adults

L’escola de música Can Blau ofereix la seva formació musical també a alumnes adults, adaptant les classes i la metodologia a les necessitats dels diferents grups.

asultos

 

L’ensenyança consta de quatre anys. Les assignatures són:

Llenguatge musical: 2 hores setmanals
Conjunt instrumental: 1 hora setmanal
Conjunt vocal: 1 hora setmanal
Classe individual d’instrument: 30, 45 o 60 minuts setmanals

Les especialitats instrumentals són: flauta travessera, clarinet, trompeta, trompa, saxofon, trombó, bombardí, tuba i percussió. Com a segon instrument: piano o veu.

Els objectius de l’ensenyament són:

· Desvetllar l’afició a la música.
· Descobrir i desenvolupar les capacitats expressives, musicals i motrius.
· Treballar les habilitats tècniques per a la pràctica individual i en grup, tocant i cantant.
· Estudiar un instrument.
· Gaudir de la música i expressar-se amb sensibilitat musical i estètica en interpretar peces de diferents èpoques i estils.
· Compartir la música amb els companys del grup, habituant-se a escoltar altres veus o instruments i a adaptant-se equilibradament al conjunt.

Quotes

Matrícula Mensualitat
Adults Mínim 4,5 hores en dues o tres jornades setmanals 60€ 60€*

* La totalitat del curs (9 mesos) s’haurà d’abonar durant els tres primers mesos del curs.

Quotes per empadronats a Sant Josep de sa Talaia

Matrícula Mensualitat
Adults Mínim 4,5 hores en dues o tres jornades setmanals 50€ 50€*

* La totalitat del curs (9 mesos) s’haurà d’abonar durant els tres primers mesos del curs.

 

 

 

Más información e inscripciones

Anar a Matrícules i Inscripcions