Edats 4, 5 i 6 anys

Sensibilització

El cicle de Sensibilització té una durada de tres anys:

Sensibilització 4, per a infants de 4 anys, amb una hora setmanal

Sensibilització 5, per a infants de 5 anys, amb una hora setmanal

Sensibilització 6, per a infants de 6 anys, amb dues hores setmanals

Can Blau pretén apropar la música als alumnes quan són petits, ja que és quan són més receptius. Les activitats didàctico-musicals els permeten el contacte amb la música a través del cant, el moviment, la dansa, la percussió corporal, etc.

Els infants descobreixen els conceptes sonors com són el timbre, l’altura, la intensitat i la durada. Així tornen sensibles a la música i reconeixen diferents ritmes. Durant els cursos aprenen a prestar atenció al món dels sons i a distingir-ne les qualitats, disposant d’un espai per reunir les seves experiències.

Quotes

Matrícula Mensualitat
4 anys 1 hora setmanal 25€ 25€
5 anys 1 hora setmanal 25€ 25€
6 anys 2 hores en 2 jornades setmanals 30€ 30€

 

 EMPADRONATS SANT JOSEP Matrícula Mensualitat
4 anys 1 hora setmanal 20€ 20€
5 anys 1 hora setmanal 20€ 20€
6 anys 2 hores en 2 jornades setmanals 25€ 25€

Més informació i inscripcions

Anar a Matrícules i Inscripcions