Edats 7 anys

Iniciació

El curs d’Iniciació dura un any. Els alumnes es preparen per a l’entrada als Ensenyaments Elementals amb aquestes assignatures:

Llenguatge musical:             2 classes setmanals de 45 min

Conjunt instrumental:     1 classe setmanal de 45 min

Conjunt vocal:                   1 classe setmanal de 45 min

Classe d’instrument:      1 classe setmanal de 30 min

Els objectius de la Iniciació a la música són els següents:

– Desvetllar l’afició a la música.
– Descobrir i desenvolupar les capacitats expressives, musicals i motrius.
– Adquirir habilitats tècniques i capacitats expressives per a la pràctica musical, individualment i en grup: tocant i cantant.
– Compartir la música amb els companys del grup mitjançant el cant i els instruments.
– Iniciació a l’estudi d’un instrument de banda.

Quotes

Matrícula Mensualitat
7 anys 3,5 hores en dues jornades setmanals 40€ 40€

 

 EMPADRONATS SANT JOSEP Matrícula Mensualitat
7 anys 3,5 hores en dues jornades setmanals 35€ 35€

Més informació i inscripcions

Anar a Matrícules i Inscripcions