INFORMACIÓ : PAGAMENT DE LES QUOTES I MATRICULES.

 

Normes de gestió

L’ingrés de les quotes es realitzarà en règim d’autoliquidació en el cas de la matrícula,  la resta de quotes s’abonaran per domiciliació bancària.

 

formulari domiciliació